Mercadoliber线上物流和巴西达

一、Mercadoliber线上物流和巴西达功能介绍:

Mercadoliber 有线上物流渠道,和巴西达渠道,芒果已经对接,可以授权启用渠道,然后申请物流跟踪号,打印面单发货。


二、Mercadoliber线上物流和巴西达使用步骤:芒果支持授权mercadoliber线上物流渠道,巴西达渠道,或第三方物流(纬狮)。

1、Mercadoliber线上物流渠道启用步骤:

(1)【物流】-【物流设置】-【系统对接货代】搜索美客多线上物流,启用渠道,如下图2、巴西达线上物流渠道启用步骤:

(1)【物流】-【物流设置】-【系统对接货代】搜索巴西达,点击+授权,如下图


(2)、启用要走的渠道,设置好打印模板,寄件人地址信息,保存即可。如下图